Toptan Klima Gazı

Toptan Klima Gazı alternatif soğutucu akışkan denildiği zaman ilk akla gelen C02 gazı yüksek çalışma basıncı ile doğrudan kullanım seçeneği sunamamaktadır. Ve sistemde ayrıca yapısal değişikliklere neden olacağı için, sentetik soğutucu akışkanlara doğru çalışmalar yoğunlaştırılmaktadır. Toptan Klima Gazı dolayısıyla bu akışkanın diğer akışkanların kullanıldığı sistemlerde hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılması istenmektedir. Ancak bu pek mümkün olmamaktadır. Toptan Klima Gazı türü akışkanlar eskiden beri kullanılmakta olan mineral ve sentetik yağlama yağları ile karışmamakta dolayısıyla yağlama sisteminde gerektiği gibi dolaşamamaktadır. Bunun sonucunda yağ, sistemde kondenser ve özellikle evaporatörde sıvılaşıp ısı geçişini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bir soğutucu akışkanın kabul edilebilmesi için emniyetli bir şekilde kullanılabilir. Emniyetin sağlanması da soğutucu akışkanın iki temel özelliği ile ilgilidir. Bunlar soğutucu akışkanın zehirleme etkisi ve yanıcılık özelliğidir.

 

Toptan Klima Gazı koloroflorokarbon ve hidrokloroflorokarbon soğutucu akışkanların ise atmosferin yukarı tabakasında bulunan, stratosfer tabakasında birikerek ozon tabakasını deldiği ve küresel ısınmaya neden olduğu bilinmektedir. Toptan Klima Gazı koloroflorokarbon ve hidrokloroflorokarbon soğutucu akışkanların ise atmosferin yukarı tabakasında bulunan, stratosfer tabakasında birikerek ozon tabakasını deldiği ve küresel ısınmaya neden olduğu bilinmektedir. Toptan Klima Gazı önceki dönemlerde Rowland hidrokloroflorokarbon’un gerekli şartlar sağlandığında ozonu katalitik olarak ayrıştırma yeteneğine sahip olduğunu gösterir bir çalışmasına göre; 60 yıl içerisinde ozonu hidrokloroflorokarbonların %7 oranında aşındıracağını saptamıştır.

 

Toptan Klima Gazı koloroflorokarbonların ve hidrokloroflorokarbonların yanı sıra hidroflorokarbon dahil olmak üzere tüm soğutucu akışkanlar sera gazı etkisini artırarak küresel ısınmanın hızlanmasına yol açtığını belirtmek ve bilgilendirmek gerekmektedir. Toptan Klima Gazı koloroflorokarbonların ve hidrokloroflorokarbonların yanı sıra hidroflorokarbon dahil olmak üzere tüm soğutucu akışkanlar sera gazı etkisini artırarak küresel ısınmanın hızlanmasına yol açmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri artan küresel ısınma değerleri sonucunda, yaygın olarak kullanılan Toptan Klima Gazı yüksek GWD değerine sahip olması sebebiyle yasal bir düzenlemeye giderek gazının tüm alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu değişim sürecinde otomotiv endüstrisi ve kimya endüstrisi, soğutucu akışkan olabilecek bir alternatif üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Bu alternatifin, mevcut sistem ekipmanlarında önemli bir değişiklik yapmadan, doğrudan kullanım özelliği taşıması gerekmektedir.

has been added to your cart:
Çıkış yapmak